ลองใช้ฟรีทันทีไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ลดข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มโอกาสได้คนที่ใช่

โมเดลการทดสอบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีวิทยาศาสตร์รองรับนี้ จะช่วยบอกถึงสัญญาณอันตราย และจะทำให้คุณเจอผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการขององค์กร

App Preview.png

"กระบวนการคัดเลือกคนที่ใช่ รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานที่จะทำให้ผู้สมัครของคุณประทับใจ"

ic_hiring (1).png

คัดเลือกคนที่ใช่

ประเมินผู้สมัครจากความเข้ากันของวัฒนธรรมและมุมมองด้านพฤติกรรมที่แต่ละฝ่ายที่ยอมรับได้
ic_onboarding (1).png

เตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่

ช่วยให้เพื่อนใหม่ของเราเข้าใจค่านิยมขององค์กรและปฏิบัติตามได้
ic_teambuilding (1).png

สานสัมพันธ์ให้ทีมแน่นแฟ้น

เราช่วยคิดหัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสไตล์การทำงานจากข้อมูลของคุณ

พร้อมจะลุยหรือยัง? เราจะพาคุณเรียนรู้ค่านิยมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆ

แบบทดสอบวัฒนธรรมจะทำให้เห็นความเข้ากันของผู้สมัครและองค์กร แต่แบบทดสอบบุคลิกภาพจะมองข้ามหัวข้อนี้

ปรับแต่งเองได้

แบบทดสอบเฉพาะบุคคล

แบบทดสอบวัฒนธรรมของเราออกแบบให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามวัฒนธรรมและค่านิยมเฉพาะองค์กร เรารับรองประสิทธิภาพของการทดสอบว่าคุณจะได้คนที่ใช่สำหรับองค์กร ด้วยแบบทดสอบเฉพาะบุคคล

แบบทดสอบของเราพัฒนาขึ้นจากหลักจิตวิทยาองค์กร และมีงานวิจัยมากมายรองรับ จึงแน่ใจได้ว่าแม่นยำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับคุณ

preview_groupview.png

ใช้ข้อมูลของคุณให้เป็นประโยชน์

ขับเคลื่อนการจ้างงานและสานสัมพันธ์ในทีมของคุณด้วยข้อมูล

แบบทดสอบวัฒนธรรมของเราช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์สไตล์การทำงานและค่านิยมที่ผู้สมัคร พนักงานใหม่ และคนในทีมของคุณให้ความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

สร้างแบบทดสอบในไม่กี่นาที แล้วนำผลลัพธ์ไปเป็นแนวทางการจ้างงานหรือทำกิจกรรมสานสัมพันธ์คนในทีม เพื่อให้การสื่อสารในทีมดีขึ้น ทีมสามัคคีกัน และมีความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างทีม นำไปสู่ความมีประสิทธิภาพและความแน่นแฟ้น

preview_tableview.png

ปลอดภัย

ปลอดภัย เชื่อถือได้ ไม่ยุ่งยาก

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คำตอบจากผู้สมัครทุกคนจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุด

แพลตฟอร์มของเราใช้ง่าย คุณสามารถสร้างแบบทดสอบ แชร์ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ภายในไม่กี่นาที เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจ้างงาน และมั่นใจได้ว่าข้อมูลผู้สมัครจะเป็นความลับสุดยอด

preview_assessmentanalytics (1).png

ประหยัดเวลา

กระบวนการอัตโนมัติ ประหยัดเวลา แต่ได้ผลอันน่าทึ่ง

กระบวนการทดสอบของเราให้รายงานผลที่ดีไซน์สวยงามในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปต่อยอดได้ ช่วยประหยัดเวลาในการประเมินรายบุคคล และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความลำเอียงของผู้ตรวจ

ใช้แบบทดสอบนี้ในการเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม พัฒนากระบวนการสัมภาษณ์ และจ้างงานคนที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้องค์กรของคุณ

preview_results.png

กระบวนการเป็นยังไง

อีกนิดเดียวก็จะได้เห็นหน้าตาวัฒนธรรมองค์กรแล้ว

icon_01.png

สร้างแบบทดสอบ

เลือกส่วนที่ต้องการวัดในแบบทดสอบด้านวัฒนธรรม
icon_02.png

กำหนดชุดค่านิยมขององค์กร

เลือกปรับแต่งชุดค่านิยมและตัวแปรอื่นๆ ตามวัฒนธรรมของบริษัทของคุณได้เลย
icon_03.png

ส่งคำเชิญ

แชร์แบบด่วนผ่านลิงก์หรืออีเมลส่วนตัว
icon_04.png

รับผลลัพธ์

ดูรายงานผลลัพธ์ของผู้สมัครเป็นรายคนได้ และสามารถแชร์ให้พวกเขาดูได้เช่นกันถ้าคุณต้องการ

วิเคราะห์ผลลัพธ์แบบรายกลุ่ม

คุณสามารถดูและเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้สมัครเป็นรายกลุ่ม หรือเปรียบเทียบภายในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

ic_dahsboards.png

ความสอดคล้องกันของค่านิยม

ค่านิยมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคน ถ้าค่านิยมส่วนตัวสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร การทำงานจะง่ายและเป็นธรรมชาติ จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนถ้าอยากรู้ว่าคนคนนั้นจะเข้ากันกับวัฒนธรรมองค์กร (culture fit) ได้แค่ไหน

Duration: 5 minutes
Add
ic_gauge.png

Culture Profile

วัฒนธรรมองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันทางค่านิยม (Competing Values) 4 แบบด้วยกัน ลองเลือกรูปแบบวัฒนธรรมที่ใช่สำหรับบริษัทของคุณจากตัวเลือกเหล่านี้

Duration: 10 minutes
Add
ic_dahsboards.png

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Soft skills) - การสื่อสารทางการเขียน ความเข้าอกเข้าใจ การตระหนักรู้ในสถานการณ์ และการคิดวิเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การสร้างความสัมพันธ์สำเร็จลุล่วง และทำให้การให้เหตุผลและการตัดสินใจมีความน่าเชื่อถือ

Duration: 10 minutes
Add
ic_check.png

Acceptable Behaviors

พฤติกรรมจะกลายเป็นพิษ (Toxic) ถ้าไม่ตรงกับความคาดหวัง จึงต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมใดบ้างที่คุณยอมรับได้ จะไม่ส่งเสริม หรือยอมรับไม่ได้เลย และดูว่ามีส่วนไหนที่คิดไม่ตรงกัน

Duration: 5 minutes
Add
ic_donut.png

Work Style Identifier

ค้นหาสไตล์การทำงานของผู้ทำแบบทดสอบจากแนวคิด 3Pการเข้าใจแนวโน้มของการทำงานแต่ละแบบ จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นว่าแต่ละคนมีวิธีการทำงานให้สำเร็จ หรือจัดลำดับความสำคัญของงานยังไง

Duration: 5 minutes
Add
ic_gauge.png

Logic Test

Logical reasoning is key to problem-solving and decision-making. This test gauges an ability to decipher patterns, draw logical conclusions, and tackle complex problems. 

Duration: 10 minutes
Add

วิเคราะห์ผลลัพธ์แบบรายกลุ่ม

คุณสามารถดูและเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้สมัครเป็นรายกลุ่ม หรือเปรียบเทียบภายในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

ic_dahsboards.png

กระดานผลลัพธ์

ดีไซน์แบบพร้อมใช้งานสำหรับผลลัพธ์ของผู้สมัครทุกคน
ic_presentation.png

ดีไซน์สวยพร้อมใช้งาน

แชร์ผลลัพธ์แบบกลุ่มกับทีมของคุณเพื่อหาช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน
ic_detailed.png

อัดแน่นด้วยรายละเอียด

เราอธิบายข้อมูลแต่ละด้านโดยใช้คะแนน จึงบอกได้ทันทีว่าผู้สมัครคนไหน หรือใครบ้างในทีมของคุณที่เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมองค์กร

INCLUDED

A Toolbox for HR and People Managers

Access to AI tools that help you manage hiring, onboarding, and team performance.

ic_job_role.svg

กระดานผลลัพธ์

ดีไซน์แบบพร้อมใช้งานสำหรับผลลัพธ์ของผู้สมัครทุกคนMore info
ic_team_role.svg

ดีไซน์สวยพร้อมใช้งาน

แชร์ผลลัพธ์แบบกลุ่มกับทีมของคุณเพื่อหาช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งไปด้วยกันMore info
ic_calendar.svg

อัดแน่นด้วยรายละเอียด

เราอธิบายข้อมูลแต่ละด้านโดยใช้คะแนน จึงบอกได้ทันทีว่าผู้สมัครคนไหน หรือใครบ้างในทีมของคุณที่เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมองค์กรMore info
ic_okrs.svg

OKR Generator

Set and track clear objectives and resultsMore info
ic_career_path.svg

Career Tracker Generator

Visualize and guide team member growthMore info
ic_pip.svg

Performance Improvement Plan

Structured plan for performance enhancementMore info

แผนราคา

แผนราคาที่ยืดหยุ่น

เลือกแผนที่ใช่สำหรับคุณในตอนนี้ โดยสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

Free

Your account comes with 5 free candidate assessments

$0forever
Get Started
$150per seat per year
 • 5 credits
 • Unlimited assessment variations
 • Access to all available sections
 • Advanced setup parameters
 • Group analytics
 • Custom branding
Annual

Purchase an annual subscription and receive an unlimited amount of credits to be used towards assessments and the HR and manager toolbox for the entire year.

$99per year
Get Started
$450per seat per year
 • Everything in Free, plus:
 • Unlimited Credits
 • Bulk Invites
 • ATS Integrations
 • Premium support

ทำไมต้องทดสอบวัฒนธรรม

การทดสอบวัฒนธรรม เป็นมากกว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพในการจ้างงาน เตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ และสานสัมพันธ์ในทีม

AspectCulture AssessmentPersonality Test
FocusAligns values and beliefs with the company cultureAssesses fixed personality traits
CompatibilityAssesses fit with the company's mission, values, and goalsMay overlook compatibility with organizational culture
DiversityCan foster diversity by emphasizing shared values over personality typesMay unintentionally stereotype candidates into fixed categories
AdaptabilityTailored to a company's unique culture and can evolve with the organizationOften a standardized, one-size-fits-all approach
OutcomesBetter alignment, stronger teamwork, and higher retentionLimited insights into how a candidate will mesh with the company culture
Employee EngagementPromotes shared values and beliefs for a more engaged workforceDoesn't directly link to employee engagement with the company culture
FlexibilityCan adjust assessments to suit different team dynamics and company growth stagesOften static and less adjustable to changing company needs

Resources

Shortcuts to guides, walk-throughs, and materials from our blog

พร้อมจะตามหาคนที่เข้ากับคุณแล้วหรือยัง?

สมัคร สร้างแบบทดสอบ แล้วแชร์ให้ผู้สมัครของคุณตอนนี้เลย!

Cookie Settings
This website uses cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.